Podmienky používania

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a nezodpovedáme za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií. Nezodpovedáme za aktuálnosť, správnosť alebo kvalitu údajov a nezodpovedáme za škody pôsobené ich používaním.

© Copyright 2019  - všetky práva vyhradené

Drag and Drop Website Builder