MALÉ KARPATY

HRAD ČERVENÝ KAMEŇ

HRAD ČERVENÝ KAMEŇ

Červený Kameň je hrad na juhovýchodnom svahu Malých Karpát neďaleko Modry nad obcou Častá. Na nádvorí dnešného hradu Červený Kameň stál už v polovici 13. storočia kamenný hrad.

Pevnosť, ako ju poznáme dnes, dobudoval po roku 1588 jej nový majiteľ Mikuláš Pálfi. Aj keď bol hrad niekoľkokrát poškodený požiarom, Pálfiovci, ktorí boli jeho vlastníkmi až do druhej svetovej vojny, ho vždy opravili, takže sa nám dodnes zachoval vo svojej historickej podobe. Objekt dnes slúži ako múzeum.

© Copyright 2019  - všetky práva vyhradené

HTML Website Maker