DEVÍN

HRAD DEVÍN

HRAD DEVÍN

Sú to zrúcaniny gotického, neskôr slohovo prestavovaného hradu, vypínajúce sa nad rovnomennou obcou, mestskou časťou Bratislavy. Zaberajú takmer celé temeno hradnej skaly nad sútokom Dunaja a Moravy.

Hrad bol svedkom slávy aj pádu Veľkej Moravy, prvého štátneho útvaru slovanských predkov na Slovensku, a bol dôležitou súčasťou sústavy pohraničných pevností Uhorského kráľovstva. Spolu s neďalekým Bratislavským hradom tvorí dvojicu významných reprezentantov slovenskej národnej histórie.

© Copyright 2019  - všetky práva vyhradené

Landing Page Software