ONDAVSKÁ VRCHOVINA

Mobirise

DOMAŠA

Vodná nádrž Domaša leží v Ondavskej vrchovine v doline Ondavy. Celá nádrž má veľký vodohospodársky význam s polyfunkčným charakterom: regulácia prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobáreň úžitkovej vody a využitie na rekreačne účely.

© Copyright 2019  - všetky práva vyhradené

Website Design Program