Majláthova chata

Majláthova chata

Majláthova chata

Už v roku 1879 bol na západnom brehu Popradského plesa postavený prvý turistický objekt tohto miesta - útulná drevená chata, nazývaná Majláthova chata, ktorá však už o rok neskôr vyhorela. Stojí na brehu Popradského plesa, v blízkosti Horského hotela pri Popradskom plese. Táto nová chata bola otvorená v roku 2010. v orevádzke je celoročne.

Trasa

Zastávka pri Popradskom plese - po modrej značke k Popradskej poľane 1:20 - po žltej značke cez Symbolický cintorín k Popradskému plesu 0:20 - po modrej značke k Popradskej poľane 0:15 - po modrej značke k zastávke pri Popradskom plese 0:50

Celkové trvanie trasy: 2:45

© Copyright 2019  - všetky práva vyhradené

HTML Website Maker